HemLibrary ‣ CE-märkning

CE-märkning

EU:s Byggproduktförordning (”CPR”) har ändrat CE-märkningen 

Från och med den 1 juli 2013 har reglerna om dokumentation för CE-märkning ändrats. Ändringarna innebär att Försäkran om överensstämmelse (Declaration of Conformity, DoC) numera har ersatts av ett nytt godkännandeformat; Prestandadeklarationen (Declaration of Performance, DoP). DoP:n täcker inte hela sortimentet, men kommer att specificeras av produkttyp/system. Välj ditt landsnamn eller din flagga för att hämta ditt lokala DoP-dokument.

Visar 15 av 15 filer