Hem ‣ Fördelar – Akustik

Fördelar – Akustik

Vad är god ljudkomfort?

Motsatsen till god ljudkomfort är buller – oönskat ljud som har en negativ inverkan på levande, lärande eller arbetsförhållandena i ett givet utrymme. God ljudkomfort, å andra sidan, är den idealiska akustiska miljön, med låg efterklangstid och hög taltydlighet.

Förbättra ljudmiljön

Bullriga, öppna kontorslandskap ökar sjukdagarna bland personalen. Forskning visar att detta är ett särskilt problem där många människor sitter tillsammans. En amerikansk studie fann att i öppna kontorslandskap med fler än sex personer, var frånvaron 62 procent högre. Gyptone akustiktak kan förbättra ljudmiljön på kontor.

 

National Center for Biotechnology Information

Bättre ljud hemma

Många moderna hem är bullriga på grund av hårda ytor och sparsam möblering. Med hjälp av akustiska takskivor skapas en lugn och behaglig ljudmiljö, där taltydligheten förbättras.