Hem ‣ Fördelar – Luft

Fördelar – Luft

Renare luft med Gyptone Activ'Air

Gyptone Activ'Air-tekniken förbättrar luftkvaliteten och bidrar till att minska formaldehydkoncentrationerna med upp till 70%.

Se videon och lär dig mer.

Aktiv förbättring av det akustiska inomhusklimatet

Allt eftersom föroreningarna ökar, har uppmärksamhet ägnats åt att förstå och hantera hotet av förorenad utomhusluft på människors hälsa och miljö. Det är dock bara under de senaste decennierna som någon uppmärksamhet har ägnats åt inomhusluftens kvalitet i termer av dess effekter på hälsa och välbefinnande.

Byggmaterial, färg, golv, möbler etc. kan avge VOC (Volatile Organic Components) såsom formaldehyd. Det är skadligt och kan skapa hälsoproblem för de som vistas i byggnaden.

Vad är Gyptone Activ'Air?

Byggmaterial, möbler, mattor, IT-utrustning och klädesplagg avger samtliga VOC (Volatile Organic Compounds), som formaldehyd. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO), har formaldehyd inverkan på vår hälsa, och höga koncentrationer kan orsaka illamående, huvudvärk och andra obehagliga symptom.

Idag har Gyptones tak Activ'Air, en patenterad teknik som aktivt bryter ner formaldehyd till ofarliga, icke-flyktiga föreningar. Activ'Air-teknikens effektivitet har testats av Eurofins ackrediterade laboratorium. Testet visar att Activ'Air bryter ner upp till 70 % av formaldehyden i en kontrollerad testmiljö.

10 kg luft

Varje dag äter en genomsnittlig dansk person ett kg mat, dricker två liter vätska och andas 10 kg luft. Gyptone plattor avger inte några farliga kemikalier.

Våra produkter är baserade på gips, en av jordens naturresurser. Gips innehåller inte ämnen som är skadliga för miljön och avger inte ut några giftiga gaser. Dessa egenskaper ger en utmärkt grund för ett hållbart byggmaterial.