HemProducts ‣ Gyptone Trap Quattro 20

Fällbar undertaksskiva med kvadratiska hål

Gyptone Trap Quattro 20

Gyptone Trap Quattro 20 är en perforerad gipsskiva med kvadratiska hål, som i kombination med den bakomliggande akustikfilten ger goda akustiska egenskaper. Skivan är monterad i en ram av lackerat stål.

Tjocklek, mm

12,5

Modul - längd, mm

1160

Modul - bredd, mm

580

Vikt per m2, kg

7

Perforeringsstorlek, mm

9x9

Perforeringsgrad, %

18

Yta

Vit; NCS 0500

Artikel Nr

5200413194

Activ' Air

Gyptone Activ’Air är utformat för att reducera formaldehydemissioner från material som t.ex. färg, möbler, mattor m.m. till ofarliga inaktiva bindningar.

Brandreaktion

A2-s1, d0

Fuktighet och värme

Gyptone Trap bör användas i rum med en relativ fuktighet som inte stadigvarande överstiger 70 % eller temperatur som överstiger 45° C.

Max belastning, kg

3

Gyptone Trap Quattro 20 är monterad i en ram av lackerat stål. Skivan ingår i Trap-systemet, som används till fällbara korridorundertak där skivorna kan svängas ner i båda sidor för snabb och enkel åtkomst till bakomliggande installationer.

Gyptone Trap Quattro 20

Dessa mätningar uppfyller kraven i ISO 354. Samtliga mätningar har utförts på standardskivor med pålimmad akustikfilt på baksidan. Konstruktionshöjden anger avståndet mellan undertakets och bjälklagets undersidor. Skivornas ljudabsorption påverkas av konstruktionshöjden och ev. bakomliggande mineralull.

Eidsiva Energi

Se referensen

Åbo sjukhus

Se referensen

Bonsmoen skola

Se referensen

Gyptone Trap Quattro 50

Gyptone Trap Quattro 50 är en perforerad gipsskiva med kvadratiska hål, som i kombination med den bakomliggande akustikfilten ger goda akustiska egenskaper. Skivan är monterad i en ram av lackerat stål.

Se produkten

Teknisk support

Tel.: 042-17 99 90
E-post: teknisksupport@ecophon.se

Orderavdelning

Tel.: 042-17 99 97
order.sverige@ecophon.se