HemProducts ‣ Gyptone Xtensiv Line 8 - 1200 mm

Extensive tile with line perferation

Gyptone Xtensiv Line 8 - 1200 mm

Gyptone Xtensiv Line 8 är en perforerad gipsskiva med rektangulära hål, som i kombination med den bakomliggande akustikfilten ger goda akustiska egenskaper. Skivan tillverkas i ett speciellt format som gör det möjligt att skapa akustikundertak med stora, obrutna ytor.

Kant

E24

Kortkant

B

Tjocklek, mm

10

Modul - längd, mm

1200

Modul - bredd, mm

300

Vikt per m2, kg

7

Perforeringsstorlek, mm

6x95

Perforeringsgrad, %

18

Yta

Vit; NCS 0500

Artikel Nr

5200666998

Activ' Air

Gyptone Activ’Air är utformat för att reducera formaldehydemissioner från material som t.ex. färg, möbler, mattor m.m. till ofarliga inaktiva bindningar.

Brandreaktion

A2-s1, d0

Fuktighet och värme

Gyptone Xtenxiv bör användas i rum med en relativ fuktighet som inte stadigvarande överstiger 70 % eller temperatur som överstiger 45° C.

Gyptone Xtensiv Line 8 har kant E på långkanterna och monteras i ett delvis synligt T24-bärverk. Skivorna är demonterbara och ger därmed enkel åtkomst till bakomliggande utrymmen.

Gyptone Xtensiv Line 8 - 1200 mm

Dessa mätningar uppfyller kraven i ISO 354. Samtliga mätningar har utförts på standardskivor med pålimmad akustikfilt på baksidan. Konstruktionshöjden anger avståndet mellan undertakets och bjälklagets undersidor. Skivornas ljudabsorption påverkas av konstruktionshöjden och ev. bakomliggande mineralull.

Gyptone Xtensiv Line 8 - 2400 mm

Gyptone Xtensiv Line 8 är en perforerad gipsskiva med rektangulära hål, som i kombination med den bakomliggande akustikfilten ger goda akustiska egenskaper. Skivan tillverkas i ett speciellt format som gör det möjligt att skapa akustikundertak med stora, obrutna ytor.

Se produkten

Gyptone Xtensiv Point 15 - 1200 mm

Gyptone Xtensiv Point 15 är en perforerad gipsskiva med runda hål, som i kombination med den bakomliggande akustikfilten ger goda akustiska egenskaper. Skivan tillverkas i ett speciellt format som gör det möjligt att skapa akustikundertak med stora, obrutna ytor.

Se produkten

Gyptone Xtensiv Quattro 55 - 1200 mm

Gyptone Xtensiv Quattro 55 är en perforerad gipsskiva med kvadratiska hål, som i kombination med den bakomliggande akustikfilten ger goda akustiska egenskaper. Skivan tillverkas i ett speciellt format som gör det möjligt att skapa akustikundertak med stora, obrutna ytor.

Se produkten

Gyptone Xtensiv Base 33 - 1200 mm

Gyptone Xtensiv Base 33 är en operforerad gipsskiva. Skivan tillverkas i ett speciellt format som gör det möjligt att skapa akustikundertak med stora, obrutna ytor.

Se produkten

Teknisk support

Tel.: 042-17 99 90
E-post: teknisksupport@ecophon.se

Orderavdelning

Tel.: 042-17 99 97
order.sverige@ecophon.se