HemCases ‣ Amelia Park Winery Restaurant

Hotell och restauranger

Amelia Park Winery Restaurant

Australien

Entreprenörer: J.Foster Plasterboard Contractors

Viktiga överväganden gällande akustiken inom restaurangmiljöer

Akustik är ett av de mest tekniskt svåra arkitektoniska områdena, och det är ett viktigt inslag inom inredningsarkitekturen, då bristfällig akustik kan få stor inverkan på användarupplevelsen.

Restauranger har problem både med ljudåtergivningen och att kontrollera efterklangen. Det som direkt påverkar dessa faktorer är rummets absorberande egenskaper. Absorptiva egenskaper minskar efterklangstiden, vilket är kritiskt viktigt för talförståelsen, ökar konversationens integritet och minskar de generella ljudnivåerna. 

Gyptone kombinerar estetik och hög prestanda. Akustisk absorption medverkar till att skapa en behaglig och fin miljö som alla kan uppskatta.

Gyptone BIG Line 6

Gyptone BIG Line 6 är en perforerad gipsskiva med rektangulära hål, som i kombination med den bakomliggande akustikfilten ger goda akustiska egenskaper. Skivan är tillverkad med försänkta kanter på både kort- och långsida.

Se produkten