HemCases ‣ Analog R&D Centre

Handel

Analog R&D Centre

Irland

Arkitekter: EML Architects Entreprenörer: Castle Ceiling

Stora val med Gyptone BIG

Detta projekt bestod av en ny FoU-byggnad bestående av en tvåvåningsstruktur med öppna plankontor, laboratorier, ledningskontor, mötesrum och personalmatsal. 

Limerick är hemma för ADI: s europeiska tillverkningsanläggning för halvledarskivor, samt forskning och utveckling för analoga teknologier. Det nya europeiska forsknings- och utvecklingscentret ska rymma upp till 600 konstruktionsingenjörer.

Byggnaden är centrerad kring en "gata" med mycket glas, och den akustiska absorptionen och låga efterklangstiden uppnåddes med Gyptone Quattro 46.

Bidrag för att uppnå nivån LEED Platinum

Den 14 augusti 2015 blev Analog Devices europeiska forsknings- och utvecklingscenter den första kontorsbyggnaden i Irland som uppnådde certifieringsnivån LEED Platinum, den högsta möjliga ackrediteringsgraden under US Green Building Councils ledarskap inom energi och miljö.

Det finns bara en annan byggnad i Irland som uppnått denna status, men det här är nu den första kontorsbyggnaden i Irland som uppnår statusen.

Gyptone BIG Quattro 46

Gyptone BIG Quattro 46 är en perforerad gipsskiva med kvadratiska hål, som i kombination med den bakomliggande akustikfilten ger goda akustiska egenskaper. Skivan är tillverkad med försänkta kanter på både kort- och långsida.

Se produkten