HemCases ‣ Belgrade Youth Centre

Fritid

Belgrade Youth Centre

Serbia

Arkitekter: ROK Entreprenörer: PMC INŽENJERING

Dynamiskt tak med böjda former

Rekonstruktionen av denna byggnad var mycket krävande med avseende på ljudabsorption med Gyptone-lösningar. Tak som hängdes upp i ett stort område utfördes på 13 meters höjd. Gipsfodringsentreprenören gjorde en speciell konstruktion för perfekt takyta på 460 m2 i huvudhallen för alla typer av föreställningar.

Utrymmet lockar besökarna med en kombination av Rigitone Curve-tak i gult och Gyptones plana perforerade tak i grått. Dynamik i rummet uppnås genom överlappande tak och väggytor. Den perfekta designen av insidan är uppbyggd med brandskydd, modern belysning, träelement och utsmyckningar i gips.

Gyptone BIG Quattro 41

Gyptone BIG Quattro 41 är en perforerad gipsskiva med kvadratiska hål, som i kombination med den bakomliggande akustikfilten ger goda akustiska egenskaper. Skivan är tillverkad med försänkta kanter på både kort- och långsida.

Se produkten

Gyptone BIG Quattro 46

Gyptone BIG Quattro 46 är en perforerad gipsskiva med kvadratiska hål, som i kombination med den bakomliggande akustikfilten ger goda akustiska egenskaper. Skivan är tillverkad med försänkta kanter på både kort- och långsida.

Se produkten