HemCases ‣ East Berkshire College

Utbildning

East Berkshire College

Storbritannien

Arkitekter: Bond Bryan Architects

Förbättringar av skolutrymmet

East Berkshire College's Langley College-byggnad har varit i centrum för samhället sedan 1976 och tjänar för närvarande över 2 400 studenter från området Langley och Slough.

Genom samråd med studenter, personal och lokalbefolkningen har skolans projektteam utvecklat en spännande föränderlig design för Langley College. 

Förbättringarna inkluderar en del interna omdaningar och utbyggnad till den befintliga huvudbyggnaden för att ge mer plats åt både sociala aktiviteter och studieplatser för studenterna, nytt utbildningscentrum, utökade inlärningsmiljöer och förbättrad landskapsarkitektur.

British Gypsum samarbetade även nära Ecophon för att säkerställa att alla Saint Gobain-specifikationer bibehölls och att man erbjöd support på plats.

Genom samråd med studenter, personal och lokalbefolkningen har skolans projektteam utvecklat en spännande föränderlig design för Langley College.

Gyptone BIG Quattro 41

Gyptone BIG Quattro 41 är en perforerad gipsskiva med kvadratiska hål, som i kombination med den bakomliggande akustikfilten ger goda akustiska egenskaper. Skivan är tillverkad med försänkta kanter på både kort- och långsida.

Se produkten

Gyptone Tile Base 31 - kant A

Gyptone Base 31 med kant A är en operforerad gipsskiva med en slitstark och dekorativ yta som är lätt att underhålla.

Se produkten