HemCases ‣ Gausel skola

Utbildning

Gausel skola

Norge

Arkitekter: Arkipartner AS Entreprenörer: Byggmester Øistein Torgersen AS

Renovering av befintlig skola, inklusive ny tillbyggnad

Kraven på rumsakustik i nya skolor i Norge har skärpts. Det var viktigt att anpassa sig till de nya kraven vid renoveringen och utbyggnaden av Gausel-skolan, särskilt med tanke på att projektet inbegrep att skapa en skola med mycket öppna rum. Gyptone Tiles Sixto 60-undertak valdes till projektet.

Mätning av efterklangstid utfört av Frank Lemstad, Sinus, den 28 februari 2008. Yttrande Kurvan för efterklangstid är mycket plan och under 0,6 sekunder i alla frekvenser. Den genomsnittliga efterklangstiden är 0,53 sekunder. Taltydligheten är mycket bra.

Gyptone Tile Sixto 60 - kant A

Gyptone Sixto 60 med kant A är en perforerad gipsskiva med sexkantade hål, som i kombination med den bakomliggande akustikfilten ger goda akustiska egenskaper. Skivan har en slitstark, dekorativ och lättunderhållen yta.

Se produkten