HemCases ‣ Gentofte sjukhus

Hälso- och sjukvård

Gentofte sjukhus

Danmark

Arkitekter: Arkitektfirmaet C.F. Møller
Contractors: BGB

Renovering av sjukhuset med höga hygienkrav

Det nya behandlingscentret upptar 14 000 m2 på innergården som skapats av sjukhusets ursprungliga konstruktion i form av siffran åtta. Centret är uppbyggt som ett par atrium. Glaskorridorer förbinder dessa nya byggnader med de befintliga. Nya operationssalar och sjuksalar ligger på 1:a och 2:a våningen i centret.

Man valde Gyptones akustiska tak för alla takytor i det nya behandlingscentret. På grund av hygienkraven valdes Gyptone BIG Base för alla operationssalar.

Dessutom gjordes öppningar i 12 av dessa operationssalar i Gyptone BIG-taken för att möjliggöra ett sterilt luftreningssystem, Laminar Airflow – en speciell teknik som används under operationer när det är viktigt att säkerställa att luftburna infektioner undviks. 

Laminar Airflow – en speciell teknik som används under operationer när det är viktigt att säkerställa att luftburna infektioner undviks. För öppningarna satte man en vit gasväv genom vilken renad luft kan strömma in i operationssalen.

När det gäller sjuksalar och korridorer föll valet på Gyptone Trap Point 11.
Alla utrymmen och rum har färgsatts i klara och ljusa färger – ett färgschema som är väldigt annorlunda än det som börjar dyka upp i salarna på nya sjukhus.

Dessutom valdes byggmaterialet med hänsyn till återvinning och materialets livscykelpåverkan.

Gyptone Tile Point 11 - kant E24

Gyptone Point 11 med kant E24 är en perforerad gipsskiva med runda hål, som i kombination med den bakomliggande akustikfilten ger goda akustiska egenskaper. Skivan har en slitstark, dekorativ och lättunderhållen yta.

Se produkten

Gyptone Tile Base 31 - kant E24

Gyptone Base 31 med kant E24 är en operforerad gipsskiva med en slitstark och dekorativ yta som är lätt att underhålla.

Se produkten