HemCases ‣ Hotel Sankt Petri

Hotell och restauranger

Hotel Sankt Petri

Danmark

Arkitekter: Erik Møllers Tegnestue

God ljudmiljö i en lagerlokal som gjorts om till ett hotell

Det här projektet innebar att ett gammalt lager, Daells Varehus, i Köpenhamn, omvandlades till det fyrstjärniga Hotel Sankt Petri. Det finns nu 270 hotellrum, en restaurang och mötesrum samt butiker på gatuplanet.

Lagerlokalen hade designats på 1930-talet av de välkända danska arkitekterna Vilhelm Lauritzen som en funktionell men imponerande byggnad. När lagerlokalen tvingades stänga, såg TK Development nya möjligheter. Byggnaden har nu framgångsrikt restaurerats till ett lyxhotell – med behaglig akustik som bygger på Gyptone-lösningar – samtidigt som byggnadens ursprungliga stil har bevarats.

Byggnaden har nu framgångsrikt restaurerats till ett lyxhotell – med behaglig akustik som bygger på Gyptone-lösningar – samtidigt som byggnadens ursprungliga stil har bevarats.

Gyptone BIG Quattro 41

Gyptone BIG Quattro 41 är en perforerad gipsskiva med kvadratiska hål, som i kombination med den bakomliggande akustikfilten ger goda akustiska egenskaper. Skivan är tillverkad med försänkta kanter på både kort- och långsida.

Se produkten

Gyptone BIG Quattro 44

Gyptone BIG Quattro 44 är en perforerad gipsskiva med kvadratiska hål, som i kombination med den bakomliggande akustikfilten ger goda akustiska egenskaper. Skivan är tillverkad med försänkta kanter på både kort- och långsida.

Se produkten