HemCases ‣ Malmö Live

Sport och fritid

Malmö Live

Sverige

Arkitekter: Schmidt/Hammer/Lassen
Contractors: Skanska

Kontrollera akustiken i stora konsert- och konferenslokaler

Malmö Live är ett centralt beläget komplex i den svenska staden Malmö. Dess syfte är att göra musik och kultur mer tillgänglig för stadens invånare och besökare.

Den stora konsertsalen har 1 600 platser. Det finns också en mindre konsertsal som är 10 meter högt i tak och rymmer 500 stående eller 350 sittande personer. Gyptone tillhandahöll akustiklösningar under taket på Kuben, och även för kontrollrummet i inspelningsstudion, som båda konserthallarna är förbundna med.

Gyproc levererade även akustiktak åt Malmö Lives konferenssal – ett stort, justerbart utrymme som täcker över 1 400 m2 med kapacitet för 1 500 deltagare.     

JOHN GERSTNER, PROJEKTINGENJÖR FRÅN SKANSKA

“Vi har använt två olika typer av akustikskivor till panelerna för att uppnå önskad reflektion, diffusion eller absorption av ljudet. Man måste naturligtvis ha en hel liten arsenal av olika typer av skivor när man vill justera olika akustiska element för de syften man har för ett specifikt rum eller hall. Gyptone BIG Line, till exempel, har andra akustiska egenskaper jämfört med Gyptone Tile Quattro eftersom den har en annan typ av perforering.”

Totalt innehåller de tre lokalerna nästan 1 000 m2 Gyptone Tile Quattro 20 och ca 100 m2 Gyptone Line 4, allt i svart, medan Gyptone BIG Line 4 huvudsakligen används i den flexibla hallen Kuben.

Malmö Live kommer att utvärderas enligt miljöcertifieringssystemet LEED, med målet att uppnå den högsta certifieringsnivån Platinum. Komplexet har också klass A-certifiering enligt det svenska miljöbyggnadsprogrammet.

JOHN GERSTNER, PROJEKTINGENJÖR FRÅN SKANSKA

“Valet av material är en viktig del av miljöbedömningen. Detsamma gäller för materialtransporten. Akustiktaken från Gyproc uppfyller våra krav, både ur miljösynpunkt och med hänsyn till akustiska egenskaper och monteringsegenskaper.

Akustikplattor från Gyproc valdes ut av akustikingenjörer för att tåla de höga akustiska kraven i konsert och kongresssalar.”

Gyptone BIG Line 6

Gyptone BIG Line 6 är en perforerad gipsskiva med rektangulära hål, som i kombination med den bakomliggande akustikfilten ger goda akustiska egenskaper. Skivan är tillverkad med försänkta kanter på både kort- och långsida.

Se produkten

Gyptone BIG Quattro 47

Gyptone BIG Quattro 47 är en perforerad gipsskiva med kvadratiska hål, som i kombination med den bakomliggande akustikfilten ger goda akustiska egenskaper. Skivan är tillverkad med försänkta kanter på både kort- och långsida.

Se produkten

Gyptone Tile Line 4 - kant B

Gyptone Tile Line 4 med kant B är en perforerad gipsskiva med rektangulära hål, som i kombination med den bakomliggande akustikfilten ger goda akustiska egenskaper. Skivan har en slitstark, dekorativ och lättunderhållen yta.

Se produkten

Gyptone Tile Quattro 20 - kant A

Gyptone Tile Quattro 20 med kant A är en perforerad gipsskiva med kvadratiska hål, som i kombination med den bakomliggande akustikfilten ger goda akustiska egenskaper. Skivan har en slitstark, dekorativ och lättunderhållen yta.

Se produkten