HemCases ‣ Nationalbibliotek

Fritid

Nationalbibliotek

Serbia

Arkitekter: Archtic D.O.O. Entreprenörer: PMC Inženjerin

Ombyggnad av nationalbibliotek

Den grundläggande idén om att återuppbygga denna anläggning är att skapa kunskapens väg med rumslig struktur. Med specialtillverkade trämöbler ökar kapaciteten från 400 till 600 platser. Utrymmena är mindre, moderna och funktionella.

Följande områden har rekonstruerats: Entré, kafeteria, huvudläsrum, ett rättscenter, forskningsbibliotek, kommunikation. Med denna rekonstruktion erhölls 40 % mer utrymme. En speciell utmaning var att utföra arbetet i en anläggning som har status som kulturminnesmärke.

Gyptone BIG Line 6

Gyptone BIG Line 6 är en perforerad gipsskiva med rektangulära hål, som i kombination med den bakomliggande akustikfilten ger goda akustiska egenskaper. Skivan är tillverkad med försänkta kanter på både kort- och långsida.

Se produkten