HemCases ‣ Privatbostad i Fredrikstad

Bostäder

Privatbostad i Fredrikstad

Norge

Ökat behov av akustiska förbättringar i nya bostäder

Det finns ett ökat behov av akustiska förbättringar i moderna bostäder. Öppna planlösningar med katedraltak, i kombination med hårda, släta ytor ger oftast minskad akustisk komfort.

Familjen Gjølbergs liv förbättrades med Gyptone akustiktak

Familjen Gjølberg i Fredrikstad upplevde detta i sitt nya hem. De valde att låta montera Gyptone akustiska tak från Gyproc, vilket resulterade i signifikant minskat eko i rummet. Den faktiska brusreduceringen dokumenterades med mätningar utförda av Multiconsult.

Terje Gjølberg, husets ägare

"När vi hade fått de akustiska skivorna på plats, upplevde vi en enorm skillnad till det bättre. Det är en enorm skillnad på ljudet före och efter brusreduceringen. Nu är ljudet distinktare och tydligare, och vi känner oss påtagligt mindre slitna. Ljudet från TV och filmer är också mycket tydligare.”

Gyptone BIG Quattro 71

Gyptone BIG Quattro 71 är en gipsskiva som har en fin perforering med kvadratiska hål, som i kombination med den bakomliggande akustikfilten ger goda akustiska egenskaper. Skivan är tillverkad med försänkta kanter på både kort- och långsida.

Se produkten