HemCases ‣ Privatbostad i Halden

Bostäder

Privatbostad i Halden

Norge

Arkitekter: Jostein Mjølnerød Entreprenörer: Aleksander Moen AS

Passivhus med låg energiförbrukning

Den här privatbostaden i Halden, Norge, har byggts som ett passivhus med extremt låg energiförbrukning. Det är dock en hel byggnad, och som med många moderna hus innebär det många kalla och hårda ytor som – bland flera andra problem – har problem med akustiken.

Av det skälet valde ägaren (och arkitekten) Jostein Mølnerød att montera Gyptone akustikskivor i taken. En annan anledning till att han valde denna lösning var de estetiska egenskaperna – de eleganta perforeringarna på Gyptone-skivorna.

Gyptone BIG Quattro 41

Gyptone BIG Quattro 41 är en perforerad gipsskiva med kvadratiska hål, som i kombination med den bakomliggande akustikfilten ger goda akustiska egenskaper. Skivan är tillverkad med försänkta kanter på både kort- och långsida.

Se produkten