HemCases ‣ Privatbostad i Slåttland

Bostäder

Privatbostad i Slåttland

Norge

Arkitekter: AB Arkitekter AS Entreprenörer: Mesterbygg Halden AS

Akustisk reglering i hemmet

Huset har ritats av arkitekten på uppdrag av familjen Slåttland. Huset består av två nivåer och arkitekturen är anpassad till den sluttande terrängen.

Rummen är stora och öppna och några har högt i tak. Man hade understrukit att huset skulle ha bra rumsakustik, och därför togs beslutet att installera Gyptones akustikstak.

Gyptone BIG Quattro 71

Gyptone BIG Quattro 71 är en gipsskiva som har en fin perforering med kvadratiska hål, som i kombination med den bakomliggande akustikfilten ger goda akustiska egenskaper. Skivan är tillverkad med försänkta kanter på både kort- och långsida.

Se produkten

Gyptone BIG Base 31

Gyptone BIG Base 31 är en operforerad gipsskiva med en helt slät yta, som är slitstark och lätt att underhålla. Skivan är tillverkad med försänkta kanter på både kort- och långsida.

Se produkten