HemCases ‣ Resort World

Handel

Resort World

Storbritannien

Arkitekter: Benoy Entreprenörer: Galliford Try

Europas första Resort World

Resort World har byggts i området National Exhibition Center. Detta projekt som värderats till 150 miljoner pund är en av landets största integrerade arenor och Europas första Resort World.

Taken spelade stor roll i att tillföra kontrast utöver den nödvändiga akustiska absorptionen. De olika takstilar som medvetet användes, medförde att en visuell kontrast skapades mellan de olika användningsområdena. Det gjorde att Rigitone och Gyptone glatt kunde sitta i direkt anslutning till varandra. Ett exempel på detta är huvudentrén. Den har fått ett Rigitone-tak, och detta flyter in i QUATTRO-taket som bildar taket på shoppingcentret.

Gyptone BIG Quattro 41

Gyptone BIG Quattro 41 är en perforerad gipsskiva med kvadratiska hål, som i kombination med den bakomliggande akustikfilten ger goda akustiska egenskaper. Skivan är tillverkad med försänkta kanter på både kort- och långsida.

Se produkten