HemCases ‣ Skovager förskola

Förskolor

Skovager förskola

Danmark

Arkitekter: Pluskontoret A/S, Arkitekter

Förbättra akustiken

När en förskola var tvungen att flytta till en närliggande grundskola, blev det nödvändigt att förbättra akustiken i skolan. Både förskolans lärare och arkitektoniska rådgivarna var mycket nöjda med de förbättringar som  man åstadkom med Gyptone INSTANT akustikplattor.

Lösningen nåddes efter en omfattande utvärderingsprocess. Denna process var tvungen att ta itu med den komplexa frågan om hur man kunde förbättra akustiken i en vanlig skola för att passa de mycket skilda akustiska kraven på en förskola. 

Problemet blev en realitet för Hjørring kommun när den beslutade att flytta Skovager förskola i Poulstrup till en befintlig skola i samma by. Även om den befintliga skolbyggnaden var relativt ny, uppfyllde inte akustiken kraven i fråga om, bland annat, efterklangstid.

En lösning med mineralullsskivor diskuterades också av granskningspanelen, men idén avvisades snabbt av de anställda, som menade att den relativt mjuka mineralullen snart skulle förstöras av nyfikna barns uforskande fingrar.

Mätningar av efterklangstiden i rummen utfördes innan de nya Gyptone INSTANT-skivorna monterades, och de visade att efterklangstiden var i genomsnitt 0,53 sekunder. Efter monteringen av Gyptone INSTANT, sjönk den genomsnittliga efterklangstiden till 0,36 sekunder – en signifikant förbättring.

Mätningar av efterklangstiden i rummen utfördes innan de nya Gyptone INSTANT-skivorna monterades, och de visade att efterklangstiden var i genomsnitt 0,53 sekunder. Efter monteringen av Gyptone INSTANT, sjönk den genomsnittliga efterklangstiden till 0,36 sekunder – en signifikant förbättring.

Gyptone Tile Quattro 20 - kant D2

Gyptone Tile Quattro 20 med kant D2 är en perforerad gipsskiva med kvadratiska hål, som i kombination med den bakomliggande akustikfilten ger goda akustiska egenskaper. Skivan har en slitstark, dekorativ och lättunderhållen yta.

Se produkten