HemCases ‣ UCD Science Block

Utbildning

UCD Science Block

Irland

Arkitekter: RKD Architects Entreprenörer: Errigal Contracts

Nytt forskningscenter

Byggnationen i den här fallstudien består av vetenskapliga anläggningar som inhyser nya atrier som är utformade för att helt integreras i både befintliga och nya Science Center-byggnader, dedikerade undervisningslokaler för grundutbildningar och forskarutbildningar samt högkvalitativ samverkan.

Dessa faciliteter inkluderar undervisnings- och forskningslokaler bestående av laboratorier, föreläsningssalar, klassrum samt utrymmen för social interaktion och utställningsfaciliteter.

Det högt belägna atriumområdet har försetts med Gyptone Line 6 perforerade gipsskivor som är införlivade i beklädnaden för att reducera efterklangstiden i den omgivande miljön samtidigt som den ger en estetisk arkitektonisk finish.

Gyptone BIG Line 6

Gyptone BIG Line 6 är en perforerad gipsskiva med rektangulära hål, som i kombination med den bakomliggande akustikfilten ger goda akustiska egenskaper. Skivan är tillverkad med försänkta kanter på både kort- och långsida.

Se produkten