HemCases ‣ Västeräng skola

Utbildning

Västeräng skola

Sverige

Involverade: Gyproc

Akustikkontroll i klassrum

Moderna undervisningsmetoder som involverar grupparbeten och individuellt anpassad utbildning skapar nya akustiska krav för skolor. Dessa är ofta en utmaning för befintliga skolbyggnader. En av de viktigaste utmaningarna är att minska efterklangen.

Västerängsskolan i Bålsta, Sverige, uppvisade ytterligare en utmaning i och med att man hade mycket högt i tak. För att uppfylla kraven på bättre ljud, lät skolan montera, i samarbete medGyproc, Gyptone INSTANT i ett av klassrummen i skolan. Effekten var påtaglig och nu har klassrummet en bättre ljudmiljö.

INSTANT har utformats för att reglera akustiken i rum som kräver både kortare efterklangstid och bättre taluppfattning. Det senare var ett speciellt krav för den här skolan i Sverige eftersom efterklangsnivån redan var godtagbar.

En INSTANT-skiva tar bara 20 minuter att montera, så hela monteringen på skolan gick fort. Dessutom är INSTANT en robust skiva och därmed särskilt lämpad för skolmiljöer.

Effekten var påtaglig och nu har klassrummet en bättre ljudmiljö.

Gyptone Tile Sixto 60 - kant A

Gyptone Sixto 60 med kant A är en perforerad gipsskiva med sexkantade hål, som i kombination med den bakomliggande akustikfilten ger goda akustiska egenskaper. Skivan har en slitstark, dekorativ och lättunderhållen yta.

Se produkten