HemSectors ‣ Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

Bättre ljud och design

Forskning har visat att höga ljudnivåer orsakar stress bland sjukhuspersonal och patienter. Detta ökar personalomsättningen, ökar graden av medicinska misstag, och påverkar negativt hur patienter svarar på behandling. Dessutom kan ljuden som vi vill eller behöver höra överröstas av onödigt och störande buller.

Med rätt rumsakustik kan ljuden kontrolleras så att man kan säkerställa att lokalen uppnår sitt ursprungliga mål. Lägre buller minskar stress och förbättrar sömnkvaliteten, vilket hjälper patienter att återhämta sig snabbare och underlättar arbetet för personalen.

Skapa den bästa atmosfären

Gyptone har utvecklat lösningar som är att föredra i alla typer av byggnader i hela sjukvårdssegmentet. De hjälper till att optimera ljudkomforten i miljöer som sjukhus och äldreinstitutioner. Dessutom bidrar den vackra och ljusa designen till att skapa en atmosfär där de anställda och patienterna känner sig väl till mods.

Hälso- och sjukvårdssegmentet omfattar:

  • Sjukhus
  • Äldreinstitutioner
  • Vårdcentraler

Trevlig design i ett danskt sjukhus

En god ljudmiljö är särskilt viktigt i byggnader och rum där många människor rör sig.

Våra perforerade produkter förbättrade ljudet och skapade en behaglig design i ett danskt sjukhus.

Se referensen

Låt dig inspireras

Gyptone är idealiskt för rum som har högt i tak, eller på platser där det behövs akustiska funktioner på grund av att det vistas mycket folk där. Mer inspiration hittar du i vår broschyr med bilder av offentliga byggnader.

Ladda ner broschyr

Se våra referenser

Låt dig inspireras inför ditt nästa projekt och se våra referenser av sjukhus, äldreinstitutioner och vårdcentraler.

Se referenser